Blok textu: LANYTECH
Blok textu: Pavol Lány
Blok textu:  
Blok textu: . V dnešnej dobe sú na trhu k dispozícii dva typy kamerových systémov. Analógové kamerové systémy a IP kamerové systémy. Zásadný rozdiel týchto technológií je v spôsobe prenosu informácií, teda v tom, ako sa prenáša obraz z kamier do záznamového / zobrazovacieho zariadenia.
Prvý  typ , analógových kamier pre prenos používa analógový prenos signálu, prakticky totožný so starým analógovým televíznym vysielaním. Prenosová norma pre TV prenos je stará viac ako 50 rokov a z tohto dôvodu sú možnosti tohto typu kamier trochu obmedzené. Analógové kamery využívajú čip s rozlíšením 0,3 MPix Druhý typ kamier (IP kamery) používajú na prenos obrazu bežnú počítačovú sieť, kde je pre prenos informácií väčšia šírka pásma a kamery tak nie sú toľko obmedzené, ako u predchádzajúcej technológie. IP kamery využívajú snímací čip s rozlíšením až 6 MPix, teda FULL HD