LANYTECH

Blok textu: Pavol Lány
Blok textu:  
Blok textu: Elektro - ponuka služieb
Poskytujeme širokú paletu služieb v oblasti elektroinštalácií od suterénu až po strechu, od slaboprúdových zariadení až po silnoprúdové do 1000 V.
Prevádzame:
rekonštrukcie osvetlení spoločných priestorov prostredníctvom pohybových senzorov alebo pomocou schodišťových (časových) automatov za účelom úspory elektrickej energie ako aj zvýšenia komfortu a bezpečnosti užívateľov bytového domu,
montáž domových prístupových systémov DEK a BES za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku bytového domu,
montáž nových káblových rozvodov (elektroinštalácie), frézovanie drážok novej elektroinštalácie, bytové jadrá, rekonštrukcie a opravy elektroinštalácie bytov, rodinných domov a administratívnych budov, spoločných priestorov, stúpacích vedení, rozvodných a poistkových skríň, vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií),
montáž dorozumievacích systémov analógových a digitálnych, bytových telefónov, videovrátnikov, zvončekových tabiel za účelom zvýšenia kvality a komfortu komunikácie.